header

Blog najnovije vesti, dešavanja, akcije...

PROZORI ZA ZVUČNU IZOLACIJU

13.11.2021

Svetska zdravstvena organizacija propisala nivo od 65 db kao granicu buke iznad koje ona postaje štetna za zdravlje, a optimum za stan u gradskoj stambenoj zoni bi trebalo da meri buku od maksimalnih 35 db. Poređenja radi pored puta sa velikim saobraćajem prosečni nivo buke je 80 db, a sa srednjim obimom saobraćaja 70 db. Dakle potebno je za 30 do 35 db smanjiti nivo buke kako on ne bi bio štetan za zdravlje.

Kvalitetni prozori mogu značajno da utiču na nivo buke u domu. Za bolju zvučnu izolaciju treba koristiti deblja i teža stakla. Kao dobra kombinacija za optimalnu zvučnu i toplotnu izolaciju u SUNCU preporučujemo PVC prozore sa pampleks staklom ili sa trostrukim staklom. 

Pampleks staklo se pravi od dve ploče običnog stakla koje su zajedno zalepljene folijom. Ono što je važno kod pampleks stakla je da se ono prilikom pucanja ne raspada u oštre male komadiće, već ostaje zalijepljeno za foliju. Time se smanjuje mogućnost povrede i ostakljena površina ostaje zatvorena, što takođe štiti od nezgodnih padova i ispadanja kroz staklo. Zato je veoma pogodna za dečije sobe. Zbog ovih karakteristika laminirana stakla upotrebljavamo i kao sigurnosna stakla, jer ih je teško razbiti. Zato se preporučuje za kuće ili stanove u prometnim ulicama, odnosno prostorije koje se nalaze na prizemlju ili koje potencijalno mogu biti meta lopova.

Trostruko niskoemisiono staklo je takođe dobar termo i zvučni izolator, s tim što ga preporučujemo kupcima kojima je važnija termo i zvučna izolacija, od sigurnosti. Dakle preporučuje se za prostorije na višim spratovima, odnosno one koje nisu lako dostupne potencijalnim provalnicima.

Prijavite se na SUNčani list

Najnovije informacije u Vašem inbox-u!