header

Blog najnovije vesti, dešavanja, akcije...

RECIKLATI, EKOLOŠKA SVEST, ZAKONI U EU

06.03.2020

Na našim prostorima ekološka svest se polako budi, čimu je u značajnoj meri doprinelo veliko zagađenje vazduha kojem smo bili izloženi tokom zimskog perioda. U Evropi i svetu, međutim, svest o zaštiti životne sredinje i ograničenju prirodnih resursa je već duži niz godina na visokom nivou.

Nužnost kontrolisanja otpada koji čovek stvara i smanjenje zagađenja je jedan od prioriteta, pa se tome već godinama u nazad prilagođavaju čitave industrije. Industrija prizvodnje PVC profila i stolarije je možda jedna od retkih koja je bila inicijator značajnih koraka u pravcu smanjenja otpada i reciklaže.

Kako je u Evropi pre 20tak godina krenuo talas zamene prvobitnih PVC prozora usled dotrajalosti, ali i usled promene estetskih kriterijuma zapadnog tržišta nametnulo se pitanje šta sa otpadom. Beli prozori više nisu bili IN, tražili su se energetski efikasni prozori koji su ujedno i zadovoljavaju sve profinjeniji ukus kupaca. Uz podršku EU fondova i UN pokrenute su značajne inicijative i inovativni projekti koji su za rezultat imali umrežavanje ključnih aktera vezanih za proizvodnju, otkup i reciklažu PVC-a. Podršku je dalo i EU zakonodavstvo koje je propisalao da proizvođači PVC proizoda moraju u nove proizvode ugraditi određeni procenat recikliranog PVC-a.

Na primer kompanija Rehau sa kojom SUNCE sarađuje i koja proizvodi PVC profile će do 2020.g. investirati preko 65 miliona Evra u kompanijska i ekstrerna postrojenja za reciklažu, i proizvodnju održivih sistema prozorskih profila, koji doprinose očuvanju resursa. Njihov cilj je uvećanje udela reciklata sa današnjih 25 % na i do 50 % do 2020.g. u evropskim fabrikama. Upotrebom reciklata u jezgru prozorskih profila sledi se ideja održive proizvodnje. Za ekološki svesnu proizvodnju, preduzete su mere u oblasti reciklaže i održivi razvoj proizvoda.

Rehau je sertifikovan VinylPlus proizvodnom etiketom. Nabavka sirovina, prerada ali i reciklaža: duž čitavog lanca stvaranja vrednosti ispunjavaju se različiti, revidirani kriterijumi za sertifikovanje VinylPlus proizvodnom etiketom – prva etiketa koja se dodeljuje za održive PVC-prozore.  

Reciklat kako se naziva deo prozora ili prozor koji je napravljen od recikliranog PVC-a nije ni po čemu lošijeg kvaliteta od novog PVC proizvoda. Njegov jedini nedostatak je tamna boja, zbog čega se uglavnom stavlja u unutrašnje delove profila. Na našem tržištu kupci su na žalost odmah počeli da odbacuju ovaj proizvod misleći da je lošeg kvaliteta. Ovu dezinformaciju je delimično plasirala i konkurencija koja je nudila stolariju iz Kine i zemalja sa vanevropskog podneblja čiji su proizvodi u jednom trenutku preplavili tržište. Kupci su zanemarivali odlične koeficijente reciklata, debljinu zida PVC komora i broj komora zarad belih PVC prozora drastično lošijeg kvaliteta i performansi.

Zato ukoliko vam prodavac u koga imate poverenja ponudi delimično reciklirani PVC profil, nemojte ga odmah odbaciti. Prođite sa prodavcom kroz njegove karakteristike, sertifikate i preporuke. Naravno i mi smo tu da vam pružimo sve informacije koje su vam potrebne kako biste doneli najbolju odluku o zameni stolarije.

Prijavite se na SUNčani list

Najnovije informacije u Vašem inbox-u!