header

Blog najnovije vesti, dešavanja, akcije...

IZOLACIJA OBJEKTA I UŠTEDA ENERGIJE

28.08.2012

izolacija-objektaIzolacija kuće ili stana može biti jedno od najbržih i najefiksanijih načina da se ostvare energetske uštede u domaćinstvu. Pod dobrom izolacijom podrazumevamo upotrebu materijala i tehnologija koje će omogućiti kvalitetnu termo zaštitu od: spoljne temperature (zimi i leti), propuštanja vazduha i vlage.
Optimalne izolacija je debljine između 5 i 10 cm, a najčešći materijali koji se koriste za izolaciju su mineralna vuna, staklena vuna, polistiren i poliuretan.
Dodatna izolacija na spoljašnjim zidovima i posebno na fasadnim elementima igra veliku ulogu. Izolacioni materijal može biti dodat na unutrašnju površinu, spoljašnju površinu ili popunjavanjem šupljina u zidu strukture.
Dodatna izolacija smanjuje gubitak toplote, može poboljšati izolaciju zida i smanjiti probleme sa kondenzacijom na površinama, istovremeno povećavajući toplotu u zatvorenom prostoru.
Spoljna vrata i prozori su elementi konstrukcije koji su najugroženiji kada su u pitanju gubici energije kroz pukotine i curenje vazduha kroz okvir prozora i oko njega.
Osim toga su podložni stvaranju toplotnih mostova kroz brojne zglobove i prelaze između zida, okvira, krila i stakla.
Takođe, vrata i prozori imaju visoku toplotnu provodljivost, zbog čega su glavni izvori gubitka energije. To se naročito odnosi na dotrajala vrata i prozore tradicionalne izrade.
Oni u toku grejne sezone izgube velike količine toplote, koja odlazi u atmosferu, i propuštaju previše hladnog vazduha.
Vrata i prozori novije proizvodnje poseduju fabričku termoizlaciju i stoga su energetski efikasna.
Zamena prozora sa jednim staklom, prozorima sa dvostrukim ili trostrukim staklom jedna je od najefikasnijih mera energetske efikasnosti u domaćinstvima. Dupli prozori su postali standard, dok se prozori sa trostrukim staklom koriste u ekstremno hladnim klimatskim uslovima. U nove prozore se ugrađuju stakla niske emisije, tako da se uštede energije ostvaruju na više načina.
Stvaranje novih ulaza i prolaza može biti veoma korisno. Pre svega misli se na formiranje sekundarnog prostora, koji smanjuju prodor vazduha koji se javlja dok su primarna vrata otvorena.
To ja najbolje kroz predvorje (ulazni hodnik). Ovo je najefektnije u hladnim klimatskim uslovima.
Ova mera nije moguća u stanovima u zgradama.
Hermetičko zatvaranje prozora i pažljiva izolaciona zaštita prozorskih okvira i vrata, još jedan je od načina kako bi se sprečilo propuštanje vazduha.
Upotreba garnišni i zavesa je korisna, pored estetskih razloga i zaštite privatnosti, i radi zaustavljanja gubitaka toplote kroz prozore u zimskim mesecima.
U toplim mesecima preporučuje se korišćenje zavesa bele boje i zastora koji odbijaju, a ne apsorbuju sunčevu toplotu, kao i postavljanje folije za zaštitu od sunca ili drugih reflektujućih folija na prozorska okna.

 

Stavljanje izolacije i zamena prozora - procena uštede energije i novca

Kada bi svi stambeni objekti u Srbiji imali adekvatnu izolaciju energetska ušteda bi iznosila približno 40% (izvor: Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja). Ovaj zanimljiv podatak govori u prilog tome da svi treba da učinimo nešto ukoliko nam je stan/kuća bez izolacije. Ipak, početno ulaganje kod kupovine novih prozora ili spoljne izolacije zidova, je relativno visoko i zbog toga je često teško odlučiti se na to.
Međutim, procenjuje se da se ulaganje, zbog količine energije koja se uštedi, vraća već nakon nekoliko godina. Ušteda, odnosno period povraćaja uloženih sredstava, zavisi od većeg broja faktora.
Konkretno, ukoliko imate stan, sa 60 kvm zagrevane površine, ušteda energije koju ostvarujete zamenom dotrajlih prozora energetski efikasnom prozorima, kreće se i do 41%.
Što se izolacije tiče, ukoliko imate kuću, u kojoj zagrevate 60 kvm površine, adekvatnom primenom odgovarajućih izolacionih materijala, ušteda u energiji biće i do 36%.
Ukoliko često ulazite u plavu i crvenu zonu potrošnje električne energije, uštede u novcu biće još veće!
Izvor: web sajt ŠTEDIMO ENERGIJUPrijavite se na SUNčani list

Najnovije informacije u Vašem inbox-u!