header

Blog najnovije vesti, dešavanja, akcije...

Krovni prozori i život u potkrovlju

04.02.2012

 

Ideja maksimalnog iskorišćenja prostora ispod krova datira odavno, još iz XVII veka, a potiče od čuvenog francuskog arhitekte Fransoa Mansara (otud i naziv mansarde). Dva veka kasnije boemski život Pariza i mnogi tadašnji umetnici i stvaraoci svojim načinom razmišljanja i delanjem direktno su uticali na razvoj arhitekture potkrovlja sve do danas.

image

Kod nas se sa revitalizacijom potkrovlja krenulo relativno kasno, i uz bojazan (osamdesetih i devedesetih godina). Razlozi su najpre funkcionalne prirode, radi uvećanja kvadrature objekta koja bi se dodatno iskoristila, i postizanja veće vrednosti na tržištu nekretnina. Vrlo brzo funkcionalne razloge zamenili su estetski. Najčešći primer koji srećemo u praksi, na žalost, je postavljanje modela prozor- vrata na zabatni zid dvovodnog krova, čime prostorija odaje utisak tunela. Tek u poslednje vreme, pod uticajem inostranih trendova potkrovni prostori dobijaju savremeniji arhitektonski dizajn, a upotrebom novih tehnologija i kvalitetnije osvetljavanje. Postavljanjem krovnih prozora i primenom odgovarajućih materijala pri uređenju enterijera (odgovarajući pod, termoizolacija, gips- ploče ili lamperija) postiže se efektivnost iskorišćenja svakog kubnog metra ovakvog prostora. Dobro projektno rešenje i uložena sredstva se na kraju isplate, a mogu dodatno uticati na porast cene po m2, što, osim toga zavisi od lokacije objekta, pogleda na urbanu okolinu, krovne konstrukcije i pokrivača i td.

cats

Krovni prozor ili badžaje idealno rešenje kojim se prirodnom svetlošću osvetljava potkrovlje, bez obzira da li je reč o novoj izgradnji ili obnovi postojećeg. Prednosti krovnog prozora u odnosu na standardni sa badžom su višestruke:

  • lakše se montira, sa manje dodatnih radova i troškova

  • postavlja se brzo između postojećih rogova

  • pruža veliku propusnost svetla

Nedostaci krovnog prozora su obično vezani za loše izvedene radove ili predrasude koje postoje kod kupaca a odnose se prvenstveno na prokišnjavanje, preteranu osunčanost, buku koju stvaraju kišne kapi i td. Treba napomenuti da se ovakvi problemi lako eliminišu postavljanjem zaštitnih folija, roletni…

Prilikom postavljanja badže treba voditi računa da se ne naruši arhitektonska celovitost objekta, naročito ako krov čini značajnu ulogu u sveukupnom oblikovanju objekta. Ipak, upotreba badže ponekad moze da da akcenat u dizajnu krova, naročito ako treba da se ispoštuje originalnost arhitektonskog rešenja.

Još jedna posebna pogodnost krovnog prozora i prednost u odnosu na badžu je odlično provetravanje, koje je uz odgovarajuću osvetljenost neophodno za očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja. Naučno je dokazano da dnevna svetlost utiče na prevenciju mnogih bolesti, aktiviranja vitamina D u organizmu, pozitivno raspoloženje i sl. Kvalitet osvetljenja se izražava indeksom reprodukcije boja – CRI (colour reproduction index), i obeležava se sa Ra, a sa porastom njegove vrednosti raste i kvalitet svetla u prostoriji (Ra=100 kod prirodnog i najkvalitetnijeg veštačkog osvetljenja). Spektar dnevne svetlosti najugodniji je za ljudsko oko i povoljno utiče na boravak (zaposlenih) u potkrovlju, a moze da smanji utrošak električne energije u datom prostoru ili objektu. U novije vreme u upotrebi su i krovni prozori čije je otvaranje i zatvaranje moguće obavljati pomoću posebnog mehanizma koji se kontroliše daljinskim upravljanjem.

image

Preuređena potkrovlja sve više nalaze primenu ne samo kao prostori za stanovanje, već i kao radni prostori, poslovni prostori, umetnički ateljei… Adekvatne boje zidova i kvalitetna osvetljenost mogle bi da omoguće korisniku maksimalan ugođaj bilo da radi, kreativno stvara ili se relaksira.

Autor teksta: Mladen Budimir, d.i.a

Kontakt: studio@arhitektonika.rs

Prijavite se na SUNčani list

Najnovije informacije u Vašem inbox-u!